Hiển thị kết quả duy nhất

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Liên quan đến việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của nhà thầu, một bên mời thầu đã yêu cầu chúng tôi giải đáp một số câu hỏi sau: Khi xây dựng hồ sơ mời thầu (HSMT) có được đưa tiêu chí nhà thầu phải hoàn thành nghĩa vụ nộp BHXH, BHYT, BHTN khi xét điều kiện dự thầu của nhà thầu không? Việc đưa tiêu chí này vào HSMT có bị coi là hạn chế sự tham gia của nhà thầu nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng trong đấu thầu không? Nếu bên mời thầu không đưa tiêu chí này vào HSMT thì có vi phạm Luật Đấu thầu không? Trong trường hợp HSMT không đưa tiêu chí nợ đọng BHXH làm tiêu chí xét thầu và Nhà thầu nợ BHXH thì có bị coi là không đáp ứng Tư cách hơp lệ của nhà thầu theo quy định tại Điều 5 Luật Đấu thầu 2013 không? và nhà thầu trúng thầu có bị hủy kết quả thầu không?

Bên mời thầu X đang quá trình đánh giá HSDT cho gói thầu mua sắm hàng hóa thực hiện đấu thầu rộng rãi trong nước phương thức 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ, có câu hỏi như sau: Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu trong HSMT quy định nhân sự nhà thầu có tối thiểu 10 người tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan đến gói thầu và yêu cầu nhà thầu phải cung cấp hợp đồng lao động và danh sách đóng bảo hiểm 3 tháng gần nhất của các nhân sự nói trên. Trong số các nhà thầu tham dự có nhà thầu liên danh A+B. Theo thỏa thuận liên danh, 2 nhà thầu đều trách nhiệm cung cấp hàng hóa theo yêu cầu của gói thầu. Hồ sơ dự thầu (HSDT) của nhà thầu này có kê khai 10 người, trong đó có 5 người của công ty A, 5 người của công ty B kèm theo bằng tốt nghiệp đại học phù hợp yêu cầu, hợp đồng lao động ký với 10 người này. Tuy nhiên, trong HSDT chỉ có danh sách đóng bảo hiểm của 5 người thuộc công ty A, không có danh sách đóng bảo hiểm của nhân sự thuộc công ty B. Bên mời thầu đã có văn bản làm rõ về danh sách đóng bảo hiểm 5 người thuộc công ty B gửi cho nhà thầu liên danh A+B nói trên. Đến thời hạn quy định, nhà thầu đã có văn bản trả lời theo đó bổ sung thêm 5 người vào danh sách nhân sự thực hiện gói thầu, 5 người này đều của công ty A kèm theo bằng tốt nghiệp đại học, hợp đồng lao động và có danh sách đóng bảo hiểm phù hợp với yêu cầu của HSMT. Bên mời thầu X muốn hỏi trong trường hợp nói trên thì nhân sự của nhà thầu liên danh có được đánh giá đáp ứng yêu cầu?

Công ty A là Nhà thầu tham gia dự thầu gói thầu, trong quá trình thẩm định hồ sơ dự thầu của Nhà thầu, Ban thẩm định yêu cầu Nhà thầu bổ sung thông tin về nhân sự chủ chốt tham gia thực hiện gói thầu, cụ thể là cung cấp bản sao sổ bảo hiểm xã hội của Ông B là chỉ huy trưởng công trình, đồng thời xuất trình bản gốc để đối chiếu. Trong hồ sơ mời thầu không thấy có yêu cầu cung cấp sổ bảo hiểm xã hội của Nhân sự chủ chốt mà Nhà thầu đề xuất trong hồ dự thầu. Chúng tôi xin hỏi: - Nhà thầu có phải bổ sung sổ bảo hiểm xã hội của Nhân sự chủ chốt, cụ thể là cung cấp bản sao sổ bảo hiểm xã hội của nhân sự đề xuất là chỉ huy trưởng công trình, đồng thời xuất trình bản gốc để đối chiếu không? - Nếu quá trước thời hạn nộp tài liệu làm rõ mà Nhà thầu không cung cấp xuất trình bản gốc tài liệu này để đối chiếu thì coi như hồ sơ dự thầu của Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu có đúng không?

Tình huống: Trong hồ sơ mời thầu gói thầu về Duy trì cây xanh, thảm cỏ các tuyến đường và các khu công cộng tại mục tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm có quy định nhân sự chủ chốt mà nhà thầu đề xuất trong hồ sơ dự thầu phải đóng bảo hiểm xã hội tại đơn vị tối thiểu 12 tháng. Hỏi: Yêu cầu về nhân sự do Bên mời thầu đưa ra như trên có phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu hay không?