Hiển thị kết quả duy nhất

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Một công ty chuẩn bị tham dự gói thầu xây lắp trong vai trò thành viên liên danh có câu hỏi như sau: Công ty tôi liên danh với một công ty khác tham dự một gói thầu và ký thỏa thuận liên danh là 30-70 đã thỏa mãn được tất cả các điều kiện liên danh nhưng về phần máy móc, thiết bị phục vụ thi công nêu ở trong hồ sơ dự thầu, khi tham dự thầu 2 công ty chúng tôi chỉ đưa ra hóa đơn chứng từ của một công ty chứng minh đầy đủ phân thiết bị đó. Vậy xin hỏi việc cung cấp thiết bị cho liên danh như vậy có phù hợp?

Nhà thầu đã đệ trình hồ sơ dự thầu cho gói thầu xây lắp, trong đó hồ sơ mời thầu được lập theo mẫu số 02 của Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo yêu cầu của HSMT, thiết bị thi công phải thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc có thể đi thuê nhưng nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động để đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Trường hợp đi thuê thì phải có hợp đồng thuê thiết bị và tài liệu chứng minh thiết bị thuộc sở hữu của bên cho thuê. Theo đó, nhà thầu đã đệ trình đầy đủ các tài liệu chứng minh sở hữu thiết bị. Tuy nhiên nhà thầu vẫn bị loại với lý do bên mời thầu đưa ra là không có đăng kiểm thiết bị. Nhà thầu muốn hỏi việc bên mời thầu đánh giá như vậy có đúng với quy định của pháp luật.

Nhà thầu X đang chuẩn bị HSDT cho gói thầu xây lắp công trình, có câu hỏi như sau: Hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt và phát hành cho các nhà thầu trong đó quy định về Thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu: “Nhà thần phải chứng minh khả năng huy động thiết bị thi công chủ yếu để thực hiện gói thầu theo yêu cầu sau đây: Máy cào bóc tái sinh nguội, Ô tô bồn chở nhựa, Ô tô bồn tưới nước, Máy đầm rung chân cừu, Máy đầm rung tự hành, máy đầm bánh thép tự hành, máy đầm bánh hơi tự hành, máy san tự hành: Nhà thầu phải kèm theo bản chụp được chứng thực:

  • Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng để chứng minh sở hữu của nhà thầu hoặc sở hữu của đơn vị cho thuê và hợp đồng thuê mướn.
  • Tài liệu chứng minh các thiết bị thi công đã được kiểm đinh kỹ thuật theo đúng quy định và đủ điều kiện để đưa vào sử dụng.
Theo thông tư 03/2015/TTBKHĐT, ngày 6/5/2015 Nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động thiết bị thi công chủ yếu đế thực hiện gói thầu. Vậy nhà thầu kê khai đủ số lượng thiết bị đáp ứng quy định trong HSMT và đính kèm một trong các giấy tờ chứng minh sở hữu cua mình như: Hợp đồng, thanh lý hợp đồng hoặc hoá đơn mua thiết bị của các máy móc, thiết bị chu yếu để thi công hoặc giấy đăng ký thiết bị hoặc giấy kiểm định kỹ thuật theo đúng quy định và đủ điều kiện đế đưa vào sử dụng còn hiệu lực thì có được đánh giá là đáp ứng yêu cầu này không?

Tình huống: Độc giả Lê Minh Tuấn - TP. Đà Nẵng đặt câu hỏi như sau: Khi tổ chức đấu thầu cho dự án trong cơ quan tôi gặp phải tình huống như sau: Hồ sơ dự thầu của Công ty D có kê khai 1 loại thiết bị và có giấy kiểm định nhưng giấy kiểm định này đã hết hạn trước thời điểm đóng thầu. Do đó, bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung giấy kiểm định còn hiệu lực cho thiết bị trên. Nhà thầu đã gửi giấy kiểm định cho thiết bị trên nhưng giấy kiểm định ghi ngày sau thời điểm đóng thầu. Đơn vị tư vấn cho rằng giấy kiểm định của nhà thầu (sau khi làm rõ) ghi ngày sau thời điểm đóng thầu là không hợp lệ và loại bỏ nhà thầu trên. Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu theo mẫu Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tôi cho rằng những lỗi sai sót nêu trên là sai sót không nghiêm trọng và hồ sơ dự thầu của nhà thầu cơ bản đáp ứng hồ sơ mời thầu (Điều 29, Điều 30 - Chương I của hồ sơ mời thầu theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT); đồng thời nhà thầu bị loại có giá thấp nhất. Hỏi: Tôi muốn hỏi, đánh giá của đơn vị tư vấn như trên là có phù hợp?

Ông Trần Minh ở Gia Lai có câu hỏi như sau: Theo nội dung của HSYC quy định cho công trình A: Nhà thầu phải có 01 xe tải ≥ 1,5 tấn; 01 xe tải Ben ≥ 2,5 tấn. Thiết bị thi công xe tải phải thuộc sở hữu Nhà thầu hoặc có thể đi thuê. Trường hợp đị thuê phải có hợp đồng thuê thiết bị thuộc bên cho thuê để chứng minh năng lực. Hồ sơ đề xuất của Nhà thầu có kê khại thiết bị thi công gồm: 01 xe tải ≥ 1,5 tấn; 01 xe tải Ben ≥ 2,5 tấn và hai loại thiết bị này nhà thầu kê khai là đi thuê. Tài liệu nhà thầu đính kèm theo Hồ sơ đề xuất để chứng minh đáp ứng theo HSYC là 02 Hợp đồng thuê xe ô tô vận chuyển với 02 loại xe trên đến thời điểm dự thầu còn hiệu lực. Nhưng nội dung trong hợp đồng thuê xe công việc phục vụ thi công là công trinh B (không phải công trình A đang dự thầu) và cả 02 công trình cùng ở 01 huyện. Ông Minh muốn hỏi các thiết bị nói trên của Nhà thầu có được đánh giá đáp ứng yêu cầu?