Hiển thị kết quả duy nhất

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Một chủ đầu tư lần đầu tổ chức công tác lựa chọn nhà thầu cho một dự án. Tuy nhiên, do chưa có kinh nghiệm nên đang muốn tìm đơn vị tư vấn để hỗ trợ cho mình về công tác lựa chọn nhà thầu. Đơn vị chủ đầu tư muốn được tư vấn việc có được phép ký hợp đồng với tư vấn đấu thầu để giao cho đơn vị tư vấn thực hiện toàn bộ các trách nhiệm của bên mời thầu cũng như hỗ trợ cho chủ đầu tư trong quá trình quản lý thực hiện hợp đồng theo quy định của pháp luật chuyên ngành hay chủ đầu tư chỉ được phép ký hợp đồng thuê tư vấn đấu thầu làm một vài công việc của bên mòi thầu như: lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu còn các công việc khác thì chủ đầu tư, bên mời thầu phải thực hiện.

Một công ty tư vấn đấu thầu có câu hỏi cho chuyên gia chúng tôi như sau: Theo quy định tại Điều 75 của Luật đấu thầu 2013 thì một trong các trách nhiệm của bên mời thầu là thành lập tổ chuyên gia đấu thầu. Tuy nhiên, hiện nay công ty chúng tôi đang tư vấn cho một chủ đầu tư, trong đó chủ đầu tư cũng là bên mời

Ông Nguyễn Văn Hoàng ở Gia Lai có câu hỏi như sau: Hiện nay, đơn vị tôi được chủ đầu tư chỉ định thầu thực hiện tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng đường giao thông nông thôn với hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi. Chúng tôi đã lựa chọn các nhân sự để thành lập tổ chuyên gia là các kỹ sư tốt nghiệp ngành dân dụng và công nghiệp. Các nhân sự đều đã tốt nghiệp trên 15 năm hoạt động trong ngành xây dựng. Có năng lực kinh nghiệm các chuyên gia đã từng thực hiện tư vấn đấu thầu các gói thầu: xây dựng (công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông), mua sắm hàng hóa, tư vấn, phi tư vấn. Các nhân sự này đều đã được cấp chứng chỉ hành nghề về đấu thầu. Khi chúng tôi đang chuẩn bị đánh giá HSDT cho gói thầu về thi công đường giao thông với giá trị gói thầu 30 tỷ đồng và công trình cấp III, phía Chủ đầu tư yêu cầu chuyên gia tư vấn đấu thầu tham gia gói thầu trên phài có bằng tốt nghiệp đại học ngành giao thông và ngành điện. Xin hỏi chuyên gia, yêu cầu như vậy có phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành không?

Ông Nguyễn Xuân Sáng (Hà Nội): Xin hỏi chuyên gia, đối với gói thầu chào hàng cạnh tranh (xây lắp, hàng hóa) đã thành lập Ban quản lý dự án có năng lực đánh giá hồ sơ đề xuất thì có nhất thiết phải thành lập Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ đề xuất không? Hiện, báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất hình thức này áp dụng theo Mẫu số 1 Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT hay có văn bản nào khác không?

Chúng tôi vừa là chủ đầu tư và cũng là Bên mời thầu. Chúng tôi thuê Đơn vị tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT. Xin hỏi chuyên gia: Vậy, tổ chuyển gia do đơn vị tư vấn hay Bên mời thầu ra quyết định thành lập?

Ông Nguyễn Như Tuấn ở Tp. Thanh Hóa có câu hỏi như sau: Hiện nay đơn vị ông đang tổ chức đấu thầu một gói thầu chào hàng cạnh tranh về thi công xây dựng và thiết bị công trình. Để đánh giá Hồ sơ đề xuất các nhà thầu, công ty của ông đã thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu gồm 05 người. Trong quá trình đánh giá Hồ sơ đề xuất, có 04 người cùng đánh giá nội dung đề xuất kỹ thuật của một nhà thầu không đáp ứng yêu cầu còn 01 người đánh giá nội dung đề xuất kỹ thuật của nhà thầu đó đáp ứng yêu cầu. Hỏi người còn lại có phải đánh giá tiếp phần giá chào (hiệu chỉnh, sửa lồi ...) đối với nhà thầu được cho là không đáp ứng ở bước kỹ thuật hay không? Kết quả cuối cùng được xem xét như thế nào?