Hiển thị kết quả duy nhất

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Tiếp theo phần 1, 2 - Chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện dự án xây dựng khu dân cư, chúng tôi xin giới thiệu Phần 3 - chủ đề: Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi để quyết định đầu tư dự án; Lập, thẩm định và phê duyệt bản vẽ thi công; và xin Giấy phép xây dựng.

Tiếp theo phần 1 - Chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện dự án xây dựng khu dân cư đô thị, chúng tôi xin giới thiệu Phần 2 - chủ đề: Lựa chọn, ký kết và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để triển khai dự án theo quy hoạch được duyệt.

Câu hỏi: Chúng tôi là nhà đầu tư tư nhân muốn đề xuất UBND huyện giao khu đất để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư. Tuy nhiên, trình tự, thủ tục thực hiện dự án xây dựng khu dân cư liên quan đến nhiều quy định pháp luật khác nhau như Luật Đất đai, Luật Xây dựng; Luật Quy hoạch; Luật Đầu tư; Luật Đấu thầu;...Theo đó, đề nghị chuyên gia cho chúng tôi biết chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện dự án xây dựng khu dân cư đô thị thông thường tại các địa phương hiện nay. Trân trọng cảm ơn.

Tình huống: Công ty chúng tôi dự định đề xuất UBND huyện giao khu đất để đầu tư xây dựng hạ tầng (san nền, xây dựng đường giao thông, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng,..), sau đó phân lô bán nền cho các hộ gia đình xây dựng nhà để ở. Tôi xin hỏi chuyên gia, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư dự án dạng này được pháp luật quy định như thế nào?

Tình huống: Thời gian vừa qua, những vướng mắc về quy định pháp lý trong quá trình triển khai dự án, đặc biệt là sự chồng chéo giữa Luật Đất đai và Luật Đấu thầu trong thủ tục giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư trúng đấu thầu được xem là điểm nghẽn lớn được nhiều doanh nghiệp bất động sản kiến nghị tháo gỡ. Đây là nguyên nhân khiến nhiều địa phương “không dám” giao dự án mới cho nhà đầu tư và/hoặc “không dám” giao đất cho nhà đầu tư đã trúng đấu thầu, dẫn tới hàng loạt dự án, nhất là các dự án bất động sản bị đình trệ. Hiện nay, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư đã quy định chi tiết nội dung này.  

Các quy định cần lưu ý (Phần 3) về lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP (tiếp)

Các quy định cần lưu ý (Phần 2) về lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP - Tiếp theo Phần 1

Câu hỏi: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (Thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP) sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 20/4/2020. Hỏi: Xin Chuyên gia cho biết các thay đổi lớn mà các bên cần lưu ý trong quá trình thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất khi Nghị định số 25/2020 có hiệu lực thi hành.

Theo quy định tại Mục CDNĐT 1.2 Chương II, Bảng dữ liệu đấu thầu, Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn "Giá trị đề xuất nộp ngân sách nhà nước tối thiểu (m3): ____ [Căn cứ lợi thế thương mại của khu đất, quỹ đất thực hiện dự án trong tương lai hoặc thống kê giá trị của các khu đất có vị trí, tính chất tương đồng với khu đất thực hiện dự án, Bên mời thầu xác định giá trị m3 để nhà đầu tư có cơ sở đề xuất giá trị nộp ngân sách nhà nước". Với việc quy định này, Bên mời thầu rất khó xác định giá trị nộp ngân sách nhà nước tối thiểu m3, và đây là vướng mắc chung trong việc lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án có sử dụng đất trên cả nước. Hiện nay, với việc ra đời của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP (có hiệu lực vào ngày 20/4/2020) sẽ giải quyết vấn đề này.

Câu hỏi: Tỉnh X sẽ tổ chức lựa chọn Nhà đầu tư dự án nhà ở thương mại có diện tích khoảng 30ha. Chúng tôi xin hỏi, việc lựa chọn nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được thực hiện thông qua các hình thức nào? UBND tỉnh X dự kiến giao cho Ban Quản lý phát triển đô thị của tỉnh chủ trì tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh có đúng quy định pháp luật không?

Liên quan đến thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, một liên danh nhà đầu tư có câu hỏi như sau: Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn “Trường họp liên danh, năng lực về tài chính của nhà đầu tư liên danh là tổng năng lực của các thành viên trong liên danh, đồng thời từng thành viên liên danh phải đáp ứng năng lực tương ứng với phần vốn góp chủ sở hữu theo thỏa thuận liên danh”. Do đó, phần tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu trong thỏa thuận liên danh của nhà đầu tư có vai trò quan trọng để đánh giá năng lực tài chính. Vậy trong quá trình thực hiện dự án thực tế sau khi ký kết hợp đồng dự án, các thành viên trong liên danh có được phép thay đổi cơ cấu tỷ lệ phần vốn góp chủ sở hữu hay không? Nếu được phép thay đổi thì phải đảm bảo những nguyên tắc nào?