Hiển thị kết quả duy nhất

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

100,000.00

Để triển khai thông suốt được các dự án sử dụng vốn tài trợ của Ngân hàng thế giới thì ngoài việc chuẩn bị tốt các hồ sơ, tài liệu đệ trình cho nhà tài trợ xem xét thì việc hiểu được quy trình xem xét các nội dung đệ trình của WB cũng là một trong những bí quyết để đẩy nhanh việc thực hiện dự án.

Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tiền thân là JIBIC là tổ chức quốc tế đã tài trợ rất nhiều nguồn vốn ODA cho các dự án về giao thông, môi trường, thiết bị, hệ thống giao thông thông minh,.. Hiện nay các dự án có nguồn vốn JICA vẫn hàng ngày đang thực hiện trên mọi miền của đất nước.

Trong các tổ chức tài chính quốc tế thì Ngân hàng Thế giới (WB) là một tổ chức quốc tế có số dự án được thực hiện lớn nhất ở Việt Nam. Tuy nhiên, không vì thế mà các đơn vị được tài trợ lại có thể thành thạo các quy tắc đấu thầu của Tổ chức này do tổ chức này thường xuyên cập nhật hướng dẫn đấu thầu. Sau đây, chúng tôi sẽ cập nhật các hướng dẫn đấu thầu mới nhất của Tổ chức này để khách hàng tham khảo.

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế nên trong thời gian vừa qua rất nhiều các dự án được tài trợ bởi các tổ chức tài chính quốc tế đã được thực hiện. Để giúp bạn đọc có các tài liệu cũng như các ý kiến tư vấn các nội dung trong công tác lựa chọn nhà thầu cho các dự án ADB, chúng tôi mong muốn được cung cấp tài liệu, giải pháp cho các tình huống đấu thầu trong dự án ADB.