Hiển thị kết quả duy nhất

Ban Quản lý dự án của tỉnh A có câu hỏi như sau: Chúng tôi vừa tổ chức đấu thầu xây lắp, trong đó, E-HSMT được phát hành ngày 29/3/2024 và đóng thầu vào ngày 16/4/2024; Tại Mục 2 Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc E-HSMT gói thầu trên có nêu: “Nhà thầu đã hoàn thành nghĩa vụ thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu”. Như vậy, nhà thầu khi nộp E-HSDT phải xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế của năm 2022 hay năm 2023?