Hiển thị kết quả duy nhất

Chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng (theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013) đối với một số gói thầu về cung cấp, lắp đặt thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin. Trong danh mục hàng hoá của các hợp đồng nêu trên có một số hạng mục là thiết bị mạng của hãng A. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng, do thay đổi chính sách nội bộ của Hãng sản xuất, Nhà thầu đã có Văn bản đề nghị Chủ đầu tư thay đổi xuất xứ một số thiết bị mạng nêu trên kèm theo Thư xác nhận của hãng A (trong Thư có nói rõ theo chính sách nội bộ của hãng ở thời điểm hiện tại các thiết bị mạng nêu trên không thể có xuất xứ như yêu cầu của hợp đồng, đây là do chính sách nội bộ của Hãng sản xuất về cung ứng linh kiện, phụ kiện trong quá trình sản; đồng thời khẳng định hàng hóa tuân thủ chất lượng của Hãng A toàn cầu, giá hàng hóa với xuất xứ khác nhau đều giống nhau và được bảo hành đúng theo chính sách của Hãng A trên toàn thế giới). Về nội dung đề xuất thay đổi xuất xứ thiết bị như trên của Nhà thầu có phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành hay không?