Showing all 5 results

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Doanh nghiệp nhà nước X có câu hỏi như sau: Doanh nghiệp X đang gặp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 như sau: Các khoản chi mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên trong trường hợp cụ thể như: có giá niêm yết và có tính chất độc...

Một cơ quan ngang bộ có câu hỏi cho chuyên gia như sau: Đơn vị đang thực hiện đấu thầu một gói thầu mua sắm tài sản theo quy trình mua sắm thường xuyên, hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thủ trưởng cơ quan đã giao một đơn vị...

Đối với gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên có giá không quá 50 triệu đồng thì có phải lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu không, có bắt buộc phải ký hợp đồng với nhà cung cấp không?

Công ty ông Hà Công (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) là doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Nhà nước đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích thông qua công tác xây dựng giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ông Công hỏi, khi thực hiện việc mua...

Công ty Dịch vụ A có câu hỏi như sau: Là một doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, Công ty đang thực hiện nhiệm vụ in sản phẩm đặc biệt do Ngân hàng Nhà nước giao. Hàng năm Công ty thực hiện mua sắm mực in bảo an phục vụ nhiệm vụ nêu trên theo hình thức chỉ định thầu...